LED pol çyrasy

Göz aýlaň: Hemmesi

LED akylly pol çyrasy lomaý

Pol lampalarynda IP suw geçirmeýän gorag bar we olary bagyňyzy ýa-da eýwanyňyzy ýakmak üçin ulanyp bilersiňiz.RGB LED pol çyrasy16 reňk üýtgeýär we öýüňiz üçin ýyly we romantik atmosfera döretmek üçin uzakdan dolandyrmak arkaly islenýän reňkiňize düzülip bilner.Mundan başga-da, her dürli Ro Christmasdestwo bezeg çyralary bar: pentagram, Ro Christmasdestwo agajy, ýüp çyrasy we beýleki göçme LED bezeg çyralary. Biz “Colorfuldeco” ussat LED bezegidiryşyklandyryş mebel zawodyHytaýda.Highokary hilli LED bezeg yşyklandyryş mebelleriniň doly toplumyny gözleýän bolsaňyz, gözlegiňiz gutardy.Biziň saýlamaly dürli görnüşlerimiz bar.Başararsyňyzaz mukdarda sargyt ediňwe birnäçe stili bilelikde iberip, iberiş çykdajylaryny tygşytlamak üçin bilelikde iberiň.Bize e-poçta ibermegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys! If you have more artworks or information of your projects to share with us, please send it to br1@cn-brave.com